Reprise de « Carressé mwen »

Vidéo :

Transcription de la vidéo :

[Intro à la trompette]

Soley-la ka pléré
Lalin-lan kaché

Kokotyé ka flambè

Karésé mwen
Karésé mwen

Ti san mwen ka mouyé

Tout kò mwen ka kriyé

Lanmen’w ka palé mwen

Karésé mwen
Karésé mwen

Latè-a ka tranblé

Ouragan ka lévé

Lan maw ka vini

Karésé mwen
Karésé mwen

Eh

[Fin de la vidéo]

Retourner sur la page des vidéos